Jag arbetar med generell utveckling av företag och övriga verksamheter.

Startar förändringsprocesser och skapar en organisation som kan driva processen vidare.

Jag analyserar nuläge och en framtida bild, samt föreslår åtgärder för måluppfyllelse.

Tomas Persson
Celadon AB

tillbaka

     
Adress: Telefon: E-post:
Fabriksgatan 2
531 30 Lidköping
0510-682 38
070-556 29 18
tomas@celadon.se